Stort tack för din medverkan. Det var en mycket gripande och känslosam föreläsning som inte lämnade någon oberörd. Dina erfarenheter har bäring inom så många fler områden än enbart sekt-sammanhang. Normaliseringsprocesser och vikten av tillhörighet är något som förekommer även i våld i nära relation, organiserad brottslighet, hedersrelaterad brottslighet m.m. Din föreläsning gav många förklaringar och förståelse för hur vi kan agera när vi möter brottsoffer i olika sammanhang. Tack!